dijous, 18 d’octubre de 2012

genteta (III)


Ai! Espe, boqueta de pinyó!
Tres-mil anys et contemplen
Des del fons merdós del teu parrús.
Estreny-te bé les calces,
No te les tregui un gamarús,
I pel forat de l’alegria
Et deixi la nostra algaravia
Ben plantada, talment un fus.