dilluns, 11 de novembre de 2013

Un cadàver que belluga

Versió lliure i amb moviment del quadre "La lliçó d'anatomia del doctor Tulp". Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1632.