divendres, 9 de novembre de 2012

L’Alicia, l’Alberto i el castellà


Avui, primer dia de campanya, en engegar la ràdio he sentit els primers missatges dels candidats a la Presidència de la Generalitat. L’Alicia i l’Alberto han obert foc amb els seus anuncis en castellà. Primer i cras error d’estratègia, primers vots malaguanyats. Perquè parlar en castellà? Irrita als catalanoparlants i pressuposa que els castellanoparlants no entenen el català, menyspreant la seva capacitat i els seus coneixements. Solament un 6,2% de la població de Catalunya diu que no entén el català. L’Alicia i l’Alberto pressuposen, doncs, que aquests entendran el castellà, però i els qui no entenen ni l’un ni l’altre? Volent mostrar respecte pels qui no entenen el català, menyspreen els altres en no fer anuncis també en anglès, hongarès, finès, berber, etc. D’altra banda, cauen en el parany de voler pescar vots a base de pensar que Catalunya es divideix en “els qui parlen català” i “els qui parlen castellà”, bunyol semblant al que es mengen, campanya rere campanya, els socialistes del país. Els semblants acaben tocant-se.