dijous, 22 de novembre de 2012

A Europa li convé Catalunya

Els diaris de Madrid es fan un tip de destacar les declaracions de diferents autoritats europees que asseguren que Catalunya es quedarà fóra d’Europa, en cas de declarar la independència. Cal fixar-se en què totes aquestes respostes, moltes fruit de la pressió del Govern de Maria Rajoy, estan basades en tractats i acords signats pels països associats. Es basen, en definitiva, en la llei. Potser per la pastifejada democràcia espanyola, la llei està per sobre d’ella. Però jo els convido a fer una simple reflexionar en que en el món global, l’economia està per sobre de la llei i per damunt de la democràcia. I doncs, l’informe que publicava el Financial Times anglès assegurava, a través de l’economista James Mackintosh, que “amb la independència, Catalunya seria un territori més ric” i que “seria difícil veure Catalunya exclosa d'Europa, ja que la seva economia és de la mateixa mida que la de Grècia i una exclusió de Catalunya de la zona euro seria perjudicial”. Per tant, Europa no es preguntarà si Catalunya compleix els tractats, sinó si és convenient pels socis que en formi part. Pel que fa a aquests tractats, aquestes lleis, poden ser modificats, com qualsevol acord. Aleshores, les pressions seran per Espanya que, tenint en compte en què s’haurà transformat el seu PIB sense Catalunya, no podrà mantenir gaire el veto. Ves que no es preguntin llavors si els convé Espanya.