dimarts, 25 de juny de 2013

Quan la guineu...

Aquesta setmana passada, Pere Navarro ha criticat d’una banda la Cadena Humana per la Independència i el Concert per la Llibertat. No deixa de ser curiós que ho faci des de l’esquerra: contra la independència i la llibertat? Bé, segons l’original pensament perenavarrià, aquests conceptes varien segons la posició de l’espectador; això ja ho va demostrar Einstein. És evident que tothom entén que idees tan importants i bàsiques com aquestes tenen diferents accepcions i poden suscitar, i han suscitat durant segles, discussions i controvèrsies inacabables. Però ara no estem discutint l’accepció original, Pere. Vostè es queixa perquè la seva idea de llibertat i independència no suscita tanta acceptació com la dels seus rivals polítics i, davant d’un èxit cantat de les dues convocatòries, es dedica al noble art de la destrucció. Quan la guineu no les pot haver, diu que són verdes, diu la parèmia popular que no sé si vostè recorda. És aquella faula segons la qual una guineu prova d’abastar unes magnífiques figaflors. En no aconseguir-ho, davant la burla dels congèneres, diu que com que eren verdes no valien la pena. Com que vostè (la guineu) no és capaç d’organitzar una cadena o un concert prou exitosos (les figaflors) per la federalització es dedica a desprestigiar-ho. Per acabar, n’hi engego una altra: se li veu el llautó, Pere.


Publicat a La Vanguardia