dijous, 20 de juny de 2013

L’IVA de Na Teresa

En una intervenció de Teresa Forcades, al fòrum “Enciende la Tierra”, organitzat per la Fundació CajaCanarias, fa el que ella en diu una “crítica ètica” al capitalisme. En una part del seu discurs explica que s’entén que l’activitat econòmica, sigui quina sigui, genera un benefici que està gravat per un impost, i que aquest impost és l’IVA. Error: l’IVA no grava el benefici sinó el valor afegit, i no el paga l’empresari sinó el consumidor. El que grava el benefici és l’Impost de Societats. Tal vegada Na Teresa sigui una experta en farmacèutiques, però és evident que en economia li falta formació. A voltes, un hom es llença, amb bona fe, a opinar sobre temes que coneix poc i corre el risc evident de deixar anar bunyols dialèctics. Tota vegada que a Na Teresa, per la seva condició de religiosa, se li suposa la bona fe, també cal recordar-li que la humilitat forma part de la regla de sant Benet. Que si pretén transformar la societat des de la base, cal que informi bé els seus oients. La moto, Teresa, ja ens l'ha venut el capitalisme.