dijous, 13 de juny de 2013

No anem pa bé

Pere Navarro dixit (sic): “A tots aquells, de dins i de fora del socialisme, que parlen de la falsa insolidaritat catalana els demano que m’acompanyin en la proposta d’eliminar el privilegi que suposen els sistemes de concert basc i navarrès”. Benvolgut Pere, de tant pixar i pixar fora de test, la teva tita ha perdut el nord (perdoneu). O sigui que, segons tu, per arribar a una hipotètica i onírica federació ens cal tornar al “café para todos” tan castís i que tant de gust ens ha donat, sobretot als catalans. Deixa tranquils als pobles que tenen una major llibertat: lluita per ser com ells, i no pas per empetitir-los a la nostra miserable mida.